Giáo dục

TOP 3 trường Trung học Quốc tế có Vật chất hiện đại nhất TPHCM


Cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng nhất với các Trường Trung học Quốc tế. Bởi các lộ trình quốc tế yêu cầu học sinh tiếp xúc nhiều với thực tế và thường xuyên sử dụng các dụng cụ để rèn luyện kĩ năng. Ở TP.HCM có nhiều ngôi...